Photograph: Libor Teplý, © Moravská galerie v Brně © Moravská galerie v BrněPhotograph: Levínská Radka Levínská, © Levínská Radka LevínskáPhotograph: Levínská Radka Levínská, © Levínská Radka LevínskáPhotograph: Levínská Radka Levínská, © Levínská Radka LevínskáPhotograph: Levínská Radka Levínská, © Levínská Radka LevínskáPhotograph: Levínská Radka Levínská, © Levínská Radka LevínskáPhotograph: Levínská Radka Levínská, © Levínská Radka LevínskáPhotograph: Levínská Radka Levínská, © Levínská Radka LevínskáPhotograph: Levínská Radka Levínská, © Levínská Radka LevínskáPhotograph: Levínská Radka Levínská, © Levínská Radka LevínskáPhotograph: Levínská Radka Levínská, © Levínská Radka Levínská


Název památky:

Stříbrný oltář a korunovační souprava

Známé též jako:

Moravské palladium, Thaumaturga, Madona Starobrněnská, Gemma Moraviae

Lokace:

Brno-Staré Brno , Morava, Czech Republic

Contact DetailsStříbrný oltář a korunovační souprava
Brno, Mendlovo nám. 1
T : +420 543 424 010
F : +420 543 424 033
E : info@opatbrno.cz
Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina (Responsible Institution)

Datace:

1735–1736

Autoři:

Johann Georg Herkommer (1680/90 Augsburg – 1754 Augsburg), Christian Friedrich Rudoplh, Jan Jiří Schauberger (?, před 1725 Vídeň, činný v Olomouci – 1744 Brno), František Richter

Typ:

Církevní objekt

Donátoři:

Klášter augustiniánů–poustevníků, převor Ondřej Zirckl (1722–1736)

Dějiny:

Korunovace zázračného obrazu P. Marie v Brně byla jednou z největších církevních slavností na českém území. K této příležitosti objednali augustiniáni pro obraz Madony retabulum v proslulé augsburské zlatnické dílně. Architekturu oltáře navrhl Ch. F. Rudolph a realizoval jej zřejmě jeho příbuzný J. G. Herkommer. Modely andělů vytvořil ale pravděpodobně brněnský sochař Schauberger. Oltář, převezený z Augsburgu po Dunaji, byl instalován v nově zbudované mariánské kapli kostela sv. Tomáše, vyzdobené malbou J. J. Etgense. R. 1776 byl při čištění oltář doplněn o zdobné prvky brněnským stříbrníkem Richterem. R. 1783 byl přenesen při přesunu konventu do zrušeného kláštera cisterciaček na Starém Brně, kde dnes tvoří součást hlavního oltáře kostela nanebevzetí P. Marie.

Popis:

Oltář je vytvořen z měděného plechu, pokrytého plátkovým stříbrem a částečně zlaceného. Některé části jsou lité. V kartuších pod obrazem a na šesti tepaných svícnech jsou na emailu malovány znaky a inicilály opata O. Zirkla.

View Short Description

Korunovace zázračného obrazu P. Marie v Brně byla jednou z největších církevních slavností na českém území. K této příležitosti objednali augustiniáni pro obraz darovaný dle tradice císařem Karlem IV. retabulum a liturgickou soupravu v proslulé augsburské zlatnické dílně. Obrazu se připisovala záchrana Brna za švédského obléhání na konci Třicetileté války i uzdravení soukromých osob a další zázraky. Před Thaumaturgou byli tradičně oddávání představitelé významných aristokratických rodů na Moravě.

Původ datace:

Podle smlouvy ze 4. 10. 1734 měla být práce na oltáři dokončena 1. 9. 1735. Oltář i souprava jsou značeny puncy. Původní stav oltáře je zachycen na několika grafických listech a popisech zachycujících slavnost korunovace.

Special features

Panna Marie Starobrněnská

druhá polovina 13. století?

Obraz P. Marie je dnes nazýván podle místa svého druhotného umístění. Jde o brněnské palladium – zázračný obraz Madony s dítětem, darovaný dle tradice brněnskému klášteru augustiniánů císařem Karlem IV. Před Thaumaturgou byli tradičně oddávání představitelé významných aristokratických rodů na Moravě. Relikviář, zasazený původně v srdci dítěte, tvoří sponu šatu. Reliéfní písmena, zlacené korunky s drahokamy a řetěz pocházejí z doby korunovace obrazu a jeho zasazení do nového oltáře. Obrazu se připisovala záchrana Brna za švédského obléhání na konci třicetileté války i uzdravení soukromých osob a další zázraky.

Korunovační monstrance

1735

Mathias Schlössinger

Paprsková monstrance je zdobena vinnými listy s hrozny, eucharistickým symbolem Kristovy krve. Pod schránkou je reliéf madony s dítětem, ve vrcholu pod baldachýnem Bůh a holubice Ducha sv. Kartuše na bohatě tepaném podstavci obsahjí malby na emailu – Starobrněnskou madonu a polopostavy řádových svatých.

Korunovační opatská berla

1735

Johann Georg Herkommer (1680/90 Augsburg – 1754 Augsburg)

Spirálovou část berly pokrývají aplikované aplikované akantové listy a pestrobarevná broušená skla. Uprostřed je ve svatozáři obraz Starobrněnské madony, převedený do plastické podoby – lité sošky.

Mešní kalich a konvičky

1735

Johann Georg Herkommer (1680/90 Augsburg – 1754 Augsburg)

Vedle kalichu, zdobeného na emailu malovanými polopostavami řádových světců a konviček opata Zircla vznikly pro korunovaci v augsburské dílně ještě dva další kalichy pro asistující kněze s výjevy ze života a mučení sv. Jana Nepomuckého a pašijí.

Korunovační paramenta

1732–1735

Nezbytnými rekvizitami korunovační ceremonie byly textilie. Pro klášter pracovali často vídeňští vyšívači. Ve srovnání s jinýmy dochovanými paramenty působí textilie poměrně chudě. Nejvýpravnější část souboru tvořil oltář s obrazem, doprovodné prvky mu byly podřízeny i v množství zdobnosti.

Vybraná literatura:

Bohumil Samek, Klášter augustiniánů v Brně, Brno 1993, s. 30–31.
Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska I, A-J, Praha 1994,
s. 188–191.
Ivo Krsek –­­ Zdeněk Kudělka –­­ Miloš Stehlík –­­ Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, ed. Zdeněk Kudělka, Praha 1996, s. 600.
Zdeněk Kazlepka, Johann Georg Herkommer a “stríbrný” oltár u brnenských augustiniánu, Sborník prací filozofické fakulty brnenské univerzity F 37–­­39, 1993–­­1995, s. 171–­­188.
Jana Oppeltová, Slavnosti a efemérní architektura, in: Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Moravě v době baroka. 1670–­­1790, Paris –­­ Rennes –­­ Brno 2003, s. 145–159.

Reprodukční práva:

Copyright images "Národní památkový ústav v Brně": Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Brně.

Citace:

Zora Wörgötter "Stříbrný oltář a korunovační souprava" in "Discover Baroque Art", Museum With No Frontiers, 2020. http://www.discoverbaroqueart.org/database_item.php?id=monument;BAR;cz;Mon11_F;11;cs

Připravil: Zora Wörgötter
Editoval: Jiří Kroupa

MWNF – pracovní číslo: CZ 11

RELATED CONTENT

 Timeline for this item


On display in


Download

As PDF (including images) As Word (text only)