© Moravská galerie v Brně © Moravská galerie v Brně © Moravská galerie v Brně


Název díla:

Únos Heleny

Lokace:

Brno, Místodržitelský palác, Morava, Czech Republic

Muzeum/držitel:

Moravská galerie v Brně

 About Moravská galerie v Brně, Brno, Místodržitelský palác

Datace:

1740–1760

[db_artist]

Johann Georg Platzer  (1704 St. Michael – 1761 St. Michael)

Inventární číslo:

A 990

Materiál/technika:

Olej, plech

Rozměry:

40,7 x 59,7 cm

Typ:

Malba

Místo vzniku:

Rakousko

Popis:

Paridův únos Heleny, krásné manželky spartského krále, je počátkem Homérovy Illiady, eposu o Trojské válce, jenž byl malířům častým zdrojem moralistních, historických i zábavných obrazů už od dob renesance.
Drama události, která vedla ke zkáze Troje, je vyjádřeno především drobnopisným podáním pohybových akcí množství figur, které zaplňují plochu obrazu. Brutální krvavé scény jsou zcela opominuty, malíř příběh podává jako divadelní událost. Napětí scény zvyšuje zpřítomnění přírodních živlů – větru rozevívajícího prapory i šat Heleny, akcentované rumělkově červenou a opírajícího se do plachet prchajících lodí – a moře. Antikizujicí architektura přístavu s toskánskými sloupy a obelisky patřila k běžnému rejstříku dekorativní malby 18. století. Bojovník se vztyčeným štítem vlevo je parafrází Lisippova “Bojovníka Borghese”. Byl jedním ze základních studijních objetů na akademii. Protějšek obrazu tvoří Únos sabinek, příběh, jenž souvisí se založením Říma a jenž je podle Vergilia pokračováním Troje.
Detailně propracované, narativní figurální kabinetní obrazy jsou typickou ukázkou vídeňského akademického malíře, který se spolu s Franzem Janneckem na tento druh mezi tehdejšími sběrateli oblíbených dekorativních obrazů specializoval. Poučením na nizozemské malbě 17. století a zejména rudolfínském manýrismu vytvořil osobitý malířský styl, zdůrazňující roztěkaným světlem a kontrastními barvami smyslové kvality povrchů a věcí.

View Short Description

Detailně propracovaný, narativní kabinetní obraz je typickou ukázkou vídeňského akademického malíře, který poučením na nizozemské malbě 17. století a zejména rudolfínském manýrismu vytvořil osobitý malířský styl, zdůrazňující roztěkaným světlem a kontrastními barvami smyslové kvality povrchů a věcí.

Vlastník:

Moravská galerie v Brně

Datace a autorské určení:

Značeno vlevo dole na štítu bojovníka PG.

Způsob získání:

Získáno kolem r. 1940 ze soukromého majetku v Brně.Vybraná literatura:

Gothard Agath, Johann Georg Platzer. Ein Geselschaftsmaler Wiener Barocks (1704–1761), Belvedere 8, 1929, s. 79–83.
Vlasta Kratinová, Barock in Mähren, Wien 1988, s. 66, č. kat. 39.
Ulrich Becker (ed.), Delikatesse der Malerei. Meisterwerke von Johann Georg Platzer, Graz 2007, s. 100–101, č. kat. 19.

Citace:

Zora Wörgötter "Únos Heleny" in "Discover Baroque Art", Museum With No Frontiers, 2021. http://baroqueart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;BAR;cz;Mus11;27;cs

Připravil: Zora Wörgötter
Editoval: Jiří Kroupa

MWNF – pracovní číslo: CZ 28

RELATED CONTENT

 Timeline for this item


On display in

MWNF Galleries

Paintings

Download

As PDF (including images) As Word (text only)