© Moravská galerie v Brně © Moravská galerie v Brně © Moravská galerie v Brně


Název díla:

Únos

Známé též jako:

Vysvobození panny, Výjev z legendy o sv. Ladislavovi, Únos Proserpiny

Lokace:

Brno, Místodržitelský palác, Morava, Czech Republic

Muzeum/držitel:

Moravská galerie v Brně

 About Moravská galerie v Brně, Brno, Místodržitelský palác

Datace:

kolem 1759

[db_artist]

Franz Anton Maulbertsch  (1724 Langenargen am Bodensee – 1796 Vídeň)

Inventární číslo:

Z 1644

Materiál/technika:

Olej, plátno

Rozměry:

73,5 x 52,4 cm

Typ:

Malba

Místo vzniku:

Vídeň? Brno?

Popis:

Konkrétní téma obrazu není dosud známé, proto se držíme obecnějšího názvu únos, který může být chápán jak ve smyslu násilí, tak záchrany. Vlevo se vynořuje jen skicovitě podaná postava poraženého se sťatou hlavou. Pohled mladé ženy, oděné do jemného bílého šatu se zlatým zdobením a perlovou sponou ve vlasech, je nápadně upřen na diváka. Zbroj jezdce s rudým pláštěm, praporem, jeho přilba s netopýří ozdobou a postroj bělouše naznačují, že jde o výjev z historie či heroického eposu. Současná nemožnost dešifrovat zobrazené téma nijak neubírá na působivosti obrazu.
Malba přitahuje svým vtažením diváka do dramatického děje i bravurním vedením štětce v lazurách i pastózních akcentech, podrženým světelnými kvalitami obrazu. Konfrontace červené, modré a žluté, rozvedené od středu do plochy obrazu doplňuje základní diagonální kompoziční členění.
Malíř se prokazatelně inspiroval šerosvitem Rembrandtovým a dílem Petra Pavla Rubense, zejména obrazem Boreas unáší Oreithii a cyklem Marie Medicejské. Díla obou malířů byla na vídeňské akademii studována. Bělouš se zpěněnou mordou patřil mezi Maulbertschovy oblíbené motivy, jakož i pohybová akce unášené ženy. Tento komorní, skicovitě pojednaný obraz je tak typickým příkladem osobitého stylu předního malíře poloviny 18. století v habsburské monarchii.

View Short Description

Nemožnost dešifrovat zobrazené téma snad jen zvyšuje přitažlivost obrazu. Jeho účinek spočívá ve vtažení diváka do dramatického děje i bravurním vedením štětce a světelnými kvalitami obrazu, jenž je typickým příkladem osobitého stylu předního malíře 18. století v habsburské monarchii.

Vlastník:

Moravská galerie v Brně

Datace a autorské určení:

Použitými motivy i malířským přednesem obraz koresponduje s Maulbertschovým osobitým malířským stylem 50. let, pro který je příznačná expresivní nadsázka, vedoucí až k deformaci tvarů a energický, pastózní rukopis.

Způsob získání:

Obraz byl získán ze soukromého majetku r. 1946.

Vybraná literatura:

Klára Garas, Franz Anton Maulbertsch 1724–1796, Budapest 1960, s. 51, 207,
č. 116.
Vlasta Kratinová, Malířství 18. století na Moravě ze sbírek Moravské galerie, Brno 1968, s. 29, č. kat. 35.
Ivo Krsek, Maulbertschovo „Vysvobození panny“ v Moravské galerii v Brně (Ke vztahu Maulbertsche k Rubensovi), Umění XXVII, 1979, s. 59–66.
Luigi Ronzoni, in: Hellmut Lorenz (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, I. Barock, München –­­ London –­­ New York 1999, s. 443–444, č. kat. 180.
Lubomír Slavíček, in: Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1760–1790, Paris – Rennes – Brno 2003, s. 220–222, č. kat. 78.

Citace:

Zora Wörgötter "Únos" in "Discover Baroque Art", Museum With No Frontiers, 2019. http://www.discoverbaroqueart.org/database_item.php?id=object;BAR;cz;Mus11;37;cs

Připravil: Zora Wörgötter
Editoval: Jiří Kroupa

MWNF – pracovní číslo: CZ 38

RELATED CONTENT

 Timeline for this item


On display in

Discover Baroque Art Exhibition(s)

Languages of Baroque | Evolution of style

MWNF Galleries

Paintings

Download

As PDF (including images) As Word (text only)