© Muzeum umění Olomouc


Název díla:

Klanění pastýřů

Lokace:

Brno, Místodržitelský palác, Morava, Czech Republic

Muzeum/držitel:

Moravská galerie v Brně

Datace:

1757

[db_artist]

Martin Johann Schmidt (1718 Grafenwörth – 1801 Stein an der Donau)

Inventární číslo:

O 149

Materiál/technika:

Olej, plátno

Rozměry:

80 x 110 cm

Typ:

Malba

Místo vzniku:

Stein an der Donau, Rakousko

Popis:

Novozákonní příběh klanění pastýřů narozenému Kristovi je zobrazen žánrovým způsobem. Také zasazením do krajiny se poněkud vymyká z běžně známé tvorby Kremser-Schmidta, kterou tvoří převážně rozměrná oltářní plátna. Malíř výjev redukoval na základní postavy a jejich atributy. Těžiště obrazu spočívá
v barevné a světelné atmosféře. Repusoárový motiv rozeklaného stromu je rozveden potemnělým mrakem, který odděluje hlavní scénu od pozadí. Světlo vychází jakoby zevnitř obrazu, od Ježíška a odráží se na slámě chléva
a v popředí umístěném nářadí. Tyto motivy připomenou nizozemské práce 17. století, na které se Kremser Schmidt – na rozdíl od svých současníků – výrazně orientoval. Jeho zájem o šerosvit a uvolněný rukopis navazuje na Rembrandtův způsob malby. Osobitý je však kolorit obrazu. Ze škály hnědí, prozářených zlatavými okry, vystupuje modrý šat Marie a akcenty rumělkově červené
v detailech. Barevnost obrazu uzavírá šedomodré pozadí se svetelnými efekty.
Obraz patří mezi jen několik málo známých prací malířova raného období, které vytvářel často s využitím severoitalských vzorů, které poznal při své cestě do Benátek roku 1746, nebo mu byly zprostředkovány grafikou. Poté se usadil ve Steinu u Kremže a odsud zasílal svá plátna do Dolního Rakouska, Uher, Polska, Slovinska a v poslední třetině 18. století také na Moravu (Vranov, Bratrušov).
V Jihlavě pracoval jeho žák Franz Oesterreicher. Ve svém díle překlenul Schmidt dlouhou a pozvolna probíhající slohovou proměnu od pozdního baroka ke klasicismu, provázenou rozšířením tematické škály: portrétu, žánru a antické mytologie.

View Short Description

Novozákonní příběh je zobrazen žánrovým způsobem. Také zasazením do krajiny se vymyká z tvorby Kremser-Schmidta, kterou tvoří převážně oltářní plátna, jež zasílal do Dolního Rakouska, Uher, Polska, Slovinska a na Moravu. Výjev malíř redukoval na základní postavy, těžiště obrazu spočívá v barevné a světelné atmosféře.

Vlastník:

Muzeum umění Olomouc

Datace a autorské určení:

Jako práci Kremser Schmidta určil obraz na základě stylové analýzy Ivo Krsek.

Způsob získání:

Obraz pochází z bývalého městského muzea v Olomouci, jeho bližší původ je neznámý.

Vybraná literatura:

Ivo Krsek, Beitrag zum Werk Martin Johann Schmidts (Kremser-Schmidt), Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity F 10, 1966, s. 51–52.
Rupert Feuchtmüller, Der Kremser-Schmidt, Innsbruck –­­ Wien 1989, s. 54, 377, WV 137.
Michael Grünwald, Kam mit der Weinfuhr von Krems auch ein 20 Schuch langes und 10 Schuch hohes Bild an...Der Maler Martin Johann Schmidt (1718–1801) und seine Kunsttransporte, in: Friedrich Polleroß (ed.), Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich, Petersberg 2004, s. 179.

Citace:

Zora Wörgötter "Klanění pastýřů" in "Discover Baroque Art", Museum With No Frontiers, 2019. http://www.discoverbaroqueart.org/database_item.php?id=object;BAR;cz;Mus11_B;43;cs

Připravil: Zora Wörgötter
Editoval: Jiří Kroupa

MWNF – pracovní číslo: CZ 44

RELATED CONTENT

 Timeline for this item


On display in

MWNF Galleries

Landscapes Paintings

Download

As PDF (including images) As Word (text only)