Název díla:

Antependium s holdem světadílů a říšských zemí sv. Rodině

Lokace:

Brno, Místodržitelský palác, Morava, Czech Republic

Muzeum/držitel:

Moravská galerie v Brně

 About Moravská galerie v Brně , Brno, Místodržitelský palác

Datace:

1710–1730

[db_artist]

Marie Tekla Bittnerová z Glücksteinu  (1675 Vídeň – 1730 Brno )

Materiál/technika:

Ryps (osnova hedvábí, útek bavlna a stříbrné lamelky), výšivka hedvábím a kovovými lamelami, aplikace, malba kvaš na plátně a pergamenu

Rozměry:

291 x 100 cm

Typ:

Výšivka a malba

Místo vzniku:

Brno

Popis:

Pestrá výšivka je realizována v technice „malba jehlou“ a zasazena do původního zlaceného rámu. Výpravnou scénu s centrálním motivem nehluboké sloupové architektury proložené schodišti a balustrovým zábradlím uvádí adorující ženské postavy. Dole vlevo klečí čtyři dívky se znaky říšských kurfiřtů duchovního stavu, kteří napomohli založení brněnského kláštera. Osobnosti arcibiskupů z Trevíru, Kolína a Mohuče zastupují erby Karla Kaspara von der Leyen (1652–1676), Maximiliana Heinricha von Bayern (1650–1688) a Johanna Philippa von Schönborn (1647–1673). Proti nim zprava klečí čtveřice dívek se znaky říšských zemí – Bavorska, Saska, Braniborska a Falce a uprostřed čtyři ženské personifikace světadílů – Asie, Ameriky, Afriky a Evropy v drahocenných oděvech. Ženy se zástupem laiků obojího pohlaví adorují svatou Rodinu. Panna Marie dohlíží na vzdělání syna Ježíše, zatímco sv. Josef předává papeži, personifikaci Církve, list s textem Ecclesiae Petenti Satisfiat. Scénu završuje holubice Ducha svatého. Konstrukce bočních altánů působí monumentálním dojmem, nechybí dekorační vázy a kartuše s nápisy Ite ad Joseph („Jděte k Josefovi“). Starozákonní citát (Gen 41,55) se v duchu biblického paralelismu vztahuje k postavě sv. Josefa Nazaretského. V kombinaci s textem dedikačního listu ozřejmuje námět vyšívaného antependia – zdůrazňuje úlohu sv. Josefa, patrona brněnského kostela františkánek, jako spravedlivého ochránce církve a správce Boží vůle. Směrem k obzoru se na plátně antependia střídají krajinné plány, údolí a kopce s dominantami hradních architektur. Složitá osnova symbolických motivů výšivky odkazuje k významné události v historii konventu brněnských františkánek – založení a výstavbu klášterního kostela sv. Josefa
v letech 1651–1653 z donace hrabat z Dietrichštejna.

View Short Description

Námět technicky i obrazově pozoruhodného antependia vychází z příběhů
sv. Josefa, oblíbeného barokního světce. Je jedním z mála příkladů využití figurální výšivky v sakrálním umění 1. poloviny 18. století a dokladem klášterní tvorby.

Vlastník:

Českomoravská provincie Římské unie Řádu sv. Voršily v Praze (OSU Praha)

Datace a autorské určení:

Technikou mimořádná výšivka je dle archivních zpráv dílem řádové sestry Marie Tekly Bittnerové z Glücksteinu, která působila mezi lety 1705 až 1730 v klášteře františkánek u sv. Josefa v Brně. Zhotovila zde vedle dalších antependií i kasule.

Způsob získání:

Dlouhodobá zápůjčka z církevního majetku

Vybraná literatura:

Dana Stehlíková, in: Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670–1790,  Paris – Rennes – Brno 2003, s. 279–280,  č. kat. 120.
Dana Stehlíková, Bohemia Sancta. Poklady křesťanského umění z českých zemí, Caltanissetta – Syrakusy – Praha 2004.
 

Citace:

Andrea  Husseiniová "Antependium s holdem světadílů a říšských zemí sv. Rodině " in "Discover Baroque Art", Museum With No Frontiers, 2021. http://baroqueart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;BAR;cz;Mus11;11;cs

Připravil: Andrea Husseiniová
Editoval: Zora Wörgötter, Jiří Kroupa


MWNF – pracovní číslo: CZ 12